chrzęstnoszkieletoweAmblyraja – rodzaj ryb chrzęstnoszkieletowych z rodziny rajowatych.

 

Więcej…  

Breviraja – rodzaj ryb chrzęstnoszkieletowych z rodziny rajowatych.

 

Więcej…  

Dipturus – rodzaj ryb chrzęstnoszkieletowych z rodziny rajowatych.

 

Więcej…  

Fenestraja – rodzaj ryb chrzęstnoszkieletowych z rodziny rajowatych.

 

Więcej…  

Leucoraja – rodzaj ryb chrzęstnoszkieletowych z rodziny rajowatych.

 

Więcej…  

Malacoraja – rodzaj ryb chrzęstnoszkieletowych z rodziny rajowatych.

 

Więcej…  

Neoraja – rodzaj ryb chrzęstnoszkieletowych z rodziny rajowatych.

 

Więcej…  

Okamejei – rodzaj ryb chrzęstnoszkieletowych z rodziny rajowatych.

 

Więcej…  

Raja – rodzaj ryb chrzęstnoszkieletowych z rodziny rajowatych.

 

Więcej…  

Raja białoplama (Raja brachyura) – ryba chrzęstnoszkieletowa z rodziny rajowatych (Rajidae).

 

Więcej…  

Raja bruzdowana (Raja undulata) – ryba chrzęstnoszkieletowa z rodziny rajowatych (Rajidae).

 

Więcej…  

Raja dwuplama (Leucoraja naevus) – ryba chrzęstnoszkieletowa z rodziny rajowatych (Rajidae).

 

Więcej…  

Raja kosmata (Leucoraja fullonica) – ryba chrzęstnoszkieletowa z rodziny rajowatych (Rajidae).

 

Więcej…  

Raja nabijana (Płaszczka nabijana, Raja ciernista) (Raja clavata) – ryba chrzęstnoszkieletowa z rodziny rajowatych (Rajidae).

 

Więcej…  

Raja nakrapiana (Raja montagui) – ryba chrzęstnoszkieletowa z rodziny rajowatych (Rajidae).

 

Więcej…  

Raja promienista, płaszczka promienista (Amblyraja radiata) – ryba chrzęstnoszkieletowa z rodziny rajowatych (Rajidae).

 

Więcej…  

Rajowate, płaszczkowate, płaszczki właściwe (Rajidae) – rodzina ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędu rajokształtnych. Niektóre gatunki są poławiane w celach konsumpcyjnych.

 

Więcej…  

Hexanchus nakamurai – gatunek drapieżnych, morskich rekinów sześcioszparokształtnych z rodziny sześcioszparowatych (Hexanchidae), blisko spokrewniony z sześcioszparem szarym. Występuje w środkowej części zachodniego Oceanu Atlantyckiego, na głębokościach 90–600 m p.p.m., nocą podpływa bliżej powierzchni. Długość ciała do 180 cm. Gatunek jajożyworodny. Biologia tego gatunku jest słabo poznana. Dotychczas nie odnotowano ataków na ludzi.

 

Więcej…  

Płaszczak, chlamida (Chlamydoselachus anguineus) – gatunek prymitywnego rekina, blisko spokrewniony z wymarłymi gatunkami znanymi w zapisie kopalnym z pokładów plioceńskich Antyli i mioceńskich Europy. Wraz z nieopisanym jeszcze naukowo Chlamydoselachus sp. nov. A występującym u wybrzeży Afryki jest zaliczany do podrzędu Chlamydoselachoidei, a nawet proponowane jest wyodrębnienie ich do odrębnego rzędu Chlamydoselachiformes.

 

Więcej…  

Płaszczakowate (Chlamydoselachidae) – rodzina drapieżnych, morskich ryb sześcioszparokształtnych obejmująca dwa współcześnie żyjące gatunki i kilka wymarłych. Charakteryzuje je sześć par szczelin skrzelowych i otwór gębowy w położeniu końcowym. Przebywają na głębokościach od 120 do 1280 m p.p.m., ale spotykano je również przy powierzchni wody. Żyworodne. Ich biologia jest słabo poznana.

 

Więcej…  

Siedmioszpar plamisty (Notorynchus cepedianus) – gatunek drapieżnych, morskich rekinów sześcioszparokształtnych z rodziny sześcioszparowatych (Hexanchidae), czasami wydzielany do odrębnej rodziny Notorynchidae, jedyny przedstawiciel rodzaju Notorynchus Ayers, 1855.

 

Więcej…  

Siedmioszpar spiczastogłowy (Heptranchias perlo) – gatunek drapieżnych, agresywnych morskich ryb sześcioszparokształtnych. W starszej literaturze występował pod wieloma różnymi nazwami synonimicznymi. Biologia tego gatunku jest słabo poznana.

 

Więcej…  

Sześcioszpar szary, rekin szary (Hexanchus griseus) – gatunek drapieżnych, morskich rekinów sześcioszparokształtnych z rodziny sześcioszparowatych (Hexanchidae).

 

Więcej…  

Sześcioszparokształtne (Hexanchiformes) – rząd drapieżnych, morskich ryb chrzęstnoszkieletowych. Obejmuje pięć współcześnie żyjących gatunków i kilkadziesiąt wymarłych. Ich biologia jest słabo poznana. Żyją w głębokich i chłodnych wodach oceanicznych.

 

Więcej…  

Sześcioszparowate (Hexanchidae) – rodzina drapieżnych, morskich ryb sześcioszparokształtnych. Ryby z rodzajów Heptranchias i Notorynchus charakteryzują się obecnością siódmej pary szczelin skrzelowych. Zasiedlają wody Oceanu Atlantyckiego, Indyjskiego i Pacyfiku. Osiągają od 140 do 480 cm długości.

 

Więcej…  

Chimaera – rodzaj ryb chrzęstnoszkieletowych z rodziny chimerowatych.

 

Więcej…  

Chimera amerykańska (Hydrolagus colliei) – gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny chimerowatych. Spotykana w akwariach publicznych.

 

Więcej…  

Chimera pospolita, przeraza (Chimaera monstrosa) – gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny chimerowatych. Bez większego znaczenia gospodarczego.

 

Więcej…  

Chimerokształtne (Chimaeriformes) – rząd ryb chrzęstnoszkieletowych z podgromady zrosłogłowych obejmujący około 40 współcześnie żyjących gatunków, w tym kilka oczekujących na naukowy opis, oraz kilka gatunków wymarłych. Chimerokształtne zamieszkują głębokie i chłodne wody morskie. Niektóre gatunki są poławiane gospodarczo.

 

Więcej…  

Chimerowate (Chimaeridae) - rodzina morskich ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędu chimerokształtnych.

 

Więcej…  
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>