chrząszczeKusokrywka wielka (Necydalis major) – chrząszcz z rodziny kózkowatych.

 

Więcej…  

Oszynda leszczynowiec (Apoderus coryli) – euroazjatycki gatunek owada z rzędu chrząszczy. Długość ciała 6–8 mm. Ciało czerwone, pokrywy skrzydeł czerwone, prostokątne, nogi czarne. Samica składa jaja do naciętego z boku i zwiniętego w rulon liścia. Larwa żywi się tkanką obumarłego liścia. Przepoczwarczenie następuje w ziemi. Poza leszczyną oszynda leszczynowiec żeruje także na grabie, brzozie i olszy. Zależnie od warunków w Polsce co roku pojawia się jedno lub dwa pokolenia oszyndy leszczynowca. Postacie dorosłe drugiego pokolenia pojawiają się w sierpniu.

 

Więcej…  

Biedronkowate (Coccinellidae) – rodzina obejmująca niewielkie chrząszcze o owalnym, wypukłym ciele. Przeszło 5,2 tysiąca gatunków na całym świecie, w Polsce ok. 80.

 

Więcej…  

Rębacz dębowiec (Rhagium sycophanta) - owad z rzędu chrząszczy. Długość 18-25 mm. Larwy tego rębacza rozwijają się w martwych pniach dębów.

 

Więcej…  

Szczerolotek dwubarwny (Rhamnusium bicolor) - chrząszcz z rodziny kózkowatych.

 

Więcej…  

Borodziej próchnik, borodziej cieśla, cieśla próchnik (Ergates faber) - gatunek chrząszcza z rodziny kózkowatych.

 

Więcej…  

Tutkarz bachusek – owad z rzędu chrząszczy. Samice owada składają jaja do niedojrzałych owoców gdzie po wykluciu larwy żerują przez 25-30 dni. Przeobrażenie odbywa się w glebie. Zdarza się, że samica składająca jaja do owoców jabłoni zaraża je zarodnikami chorobotwórczego grzyba z rodzaju Monilinia. Osobniki dojrzałe zimują w glebie lub pod korą. Pokazują się w maju i są aktywne do października.

 

Więcej…  

Harmonia axyridis – pochodzący z Azji gatunek chrząszcza z rodziny biedronek (Coccinellidae). Przez około 20 lat rozprzestrzenił się w obydwu Amerykach i Europie. W Polsce jest gatunkiem inwazyjnym, stwierdzonym po raz pierwszy w 2006 w Poznaniu. W mediach nazywana jest arlekinem, harlekinem (od angielskiej nazwy Harlequin lady beetle) lub biedronką azjatycką.

 

Więcej…  

Wołek zbożowy (Sitophilus granarius, Sitophila granaria, Calandra granaria) - owad z rzędu chrząszczy. Długość do 5 mm. Barwa czarna, przedplecze i pokrywy skrzydłowe punktowane. Wołek zbożowy jest pozbawiony skrzydeł błoniastych.

 

Więcej…  

Rynnica topolowa (Melasoma populi L., syn. Chrysomela populi) – roślinożerny chrząszcz z rodziny stonkowatych.

 

Więcej…  

Cerambyx – rodzaj dużych, ciemno ubarwionych chrząszczy z rodziny kózkowatych, w języku polskim określany zwyczajową nazwą kozioróg. Larwy koziorogów drążą korytarze w drewnie. W Palearktyce żyje 10 (11?) gatunków z tego rodzaju, głównie w Europie i Afryce Północnej. W Polsce występują 2 z nich; znajdują się one pod ochroną gatunkową.

 

Więcej…  

Tutkarzowate (Rhynchitidae) – rodzina owadów z rzędu chrząszczy.

 

Więcej…  

Ruczajnik pospolity (Agabus bipustulatus) – gatunek wodnego chrząszcza z rodziny pływakowatych (Dytiscidae).

 

Więcej…  

Kwieciak jabłkowiec (Anthonomus pomorum L.) – chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych.

 

Więcej…  

Cryptocephalus schaefferi – gatunek z rzędu chrząszczy z rodziny stonkowatych. Gatunek po raz pierwszy został naukowo opisany w 1789 roku przez Schranka.

 

Więcej…  

Rzemlik osinowiec (Saperda populnea) - owad z rzędu chrząszczy. Długość ciała 9-15 mm.

 

Więcej…  

Cryptocephalus biguttatus – gatunek z rzędu chrząszczy z rodziny stonkowatych. Gatunek po raz pierwszy został naukowo opisany w 1763 roku przez Scopoliego.

 

Więcej…  

Kłopotek czarny (Spondylis buprestoides) - chrząszcz z rodziny kózkowatych. Kształt ciała wyraźnie odróżnia S. buprestoides od innych przedstawicieli Cerambycidae.

 

Więcej…  

Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) – chrząszcz z rodziny kózkowatych.

 

Więcej…  

Stonka ziemniaczana (Leptinotarsa decemlineata) – chrząszcz z rodziny stonkowatych, gatunek zawleczony do Europy. Pospolity szkodnik upraw ziemniaków.

 

Więcej…  

Wrzeciążka, biedronka wrzeciążka (Propylea quatuordecimpunctata) – gatunek owada z rzędu chrząszczy o długości 3,2-5 mm. Głowa zabarwiona na żółto, na jej szczycie znajduje się trójkątna plamka, która czasem, może zajmować prawie całą głowę. Przedplecze żółte. Na nim znajduje się 4 do 6 czarnych plam, czasem łączących się w dużą plamę zapełniającą większość przedplecza. Tło pokryw żółte z kanciastymi plamami. Położenie, kształt oraz ilość plam jest bardzo zróżnicowane ze względu na dużą zmienność tego gatunku.

 

Więcej…  

Hylesinus varius – gatunek owada z rzędu chrząszczy z podrodziny kornikowatych. Występuje w Europie, Afryce Północnej i na Kaukazie. W języku polskim opisywany jest pod różnymi nazwami zwyczajowymi (jesionowiec zmienny, jesionowiec pstry, jaśniak pstry).

 

Więcej…  

Cryptocephalus vittatus – gatunek z rzędu chrząszczy z rodziny stonkowatych. Gatunek po raz pierwszy został naukowo opisany w 1775 roku przez Fabriciusa.

 

Więcej…  

Cryptocephalus quatuordecimmaculatus – gatunek z rzędu chrząszczy z rodziny stonkowatych. Gatunek po raz pierwszy został naukowo opisany w 1792 roku przez Schneidera.

 

Więcej…  

Słonik (Curculio) – rodzaj chrząszcza z rodziny ryjkowcowatych. Należy do niego około 345 gatunków występujących w Azji, Europie, Afryce i Ameryce Północnej. Fauna Europaea wymienia dziesięć gatunków. Na terenie Polski wykazano istnienie ośmiu gatunków (C. betulae, C. elephas, C. glandium, C. nucum, C. pellitus, C. rubidus, C. venosus i C. villosus).

 

Więcej…  

Macrodontia cervicornis – gatunek chrząszcza z rodziny kózkowatych. Osobniki tego gatunku są jednymi z największych współcześnie żyjących chrząszczy. Imagines osiągają ponad 17 cm długości. Gatunek znany jest z lasów Kolumbii, Ekwadoru, Peru, Boliwii, Gujany i Brazylii. Jest uwzględniony w czerwonej księdze IUCN z kategorią narażony (VU)

 

Więcej…  

Chrysolina varians – owad z rzędu chrząszczy, z rodziny stonkowatych.

 

Więcej…  

Biedronka oczatka (Anatis ocellata) - owad z rzędu chrząszczy. Największa z występujących w Polsce biedronek osiąga długość 9 mm. Owad barwy czarnej, na czerwonych pokrywach skrzydeł czarne plamki w białych obwódkach. Oczatka jest gatunkiem kosmopolitycznym, bytuje w lasach iglastych (głównie świerkowych) na całym świecie.

 

Więcej…  

Hippodamia – rodzaj owadów z rodziny biedronkowatych z rzędu chrząszczy.

 

Więcej…  

Cryptocephalus tetraspilus – gatunek z rzędu chrząszczy z rodziny stonkowatych. Gatunek po raz pierwszy został naukowo opisany w 1851 roku przez Suffriana.

 

Więcej…