chomikowateBawełniak (Sigmodon hispidus) – gryzoń z rodziny chomikowatych, występuje na terenie Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i w południowej części Ameryce Północnej.

 

Więcej…  

Chomikowate (Cricetidae) – rodzina należąca do rzędu gryzoni. Są to niewielkie zwierzęta o krępym ciele, prowadzące przede wszystkim naziemny tryb życia, lecz także nadrzewny, podziemny czy ziemnowodny.

 

Więcej…  

Grzywak (Lophiomys imhausi) – gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych, jedyny przedstawiciel podrodziny Lophiomyinae. Występuje we wschodniej Afryce, w Etiopii, Sudanie, Somalii, Dżibuti, Erytrei, Tanzanii, Ugandzie i Kenii.

 

Więcej…  

Myszak kaktusowy (Peromyscus eremicus) - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych występujący w południowych Stanach Zjednoczonych, Meksyku i na okolicznych wyspach.

 

Więcej…  

Myszak leśny (Peromyscus maniculatus) – ssak z rodziny chomikowatych występujący w Ameryce Północnej od Alaski po Meksyk.

 

Więcej…  

Neotoma – rodzaj gryzoni z rodziny chomikowatych, obejmujący gatunki występujące w Ameryki Północnej.

 

Więcej…  

Oryzomys – rodzaj gryzoni z rodziny chomikowatych, obejmujący gatunki występujące w obu Amerykach.

 

Więcej…  

Peromyscus – rodzaj gryzoni z rodziny chomikowatych, obejmujący gatunki występujące w Ameryce Północnej i Środkowej.

 

Więcej…  

Sigmodon – rodzaj gryzoni z rodziny chomikowatych, obejmujący gatunki występujące w obu Amerykach.

 

Więcej…  

Sigmodontinae – bardzo rozległa, licząca kilkaset gatunków podrodzina gryzoni z rodziny chomikowatych zasiedlających tereny Ameryki Południowej.

 

Więcej…  

Arvicola – rodzaj gryzoni z podrodziny nornikowatych, obejmujący gatunki występujące w Europie i Azji.

 

Więcej…  

Chionomys – rodzaj gryzoni z podrodziny nornikowatych obejmujący gatunki występujące w Europie i Azji.

 

Więcej…  

Darniówka pospolita, darniówka zwyczajna (Microtus subterraneus) – gatunek gryzonia z podrodziny nornikowatych w rodzinie chomikowatych.

 

Więcej…  

Dicrostonyx – rodzaj gryzoni z rodziny chomikowatych, obejmujący gatunki występujące w Ameryce Północnej i Azji.

 

Więcej…  

Karczownik, karczownik ziemnowodny, polnik ziemnowodny, szczur wodny (Arvicola amphibius) – gatunek gryzonia z podrodziny nornikowatych w rodzinie chomikowatych. Zamieszkuje brzegi wód Europy oraz północnej i środkowej Azji. Niekiedy wyrządza szkody w zagajnikach i szkółkach.

 

Więcej…  

Lemingi – grupa kilku gatunków ssaków, plemię z podrodziny nornikowatych; małe gryzonie, występujące w dużych ilościach w tundrze północnej Europy, Azji i Ameryki Północnej. Generalną cechą odróżniającą je od chomików i świnek morskich jest dłuższy ogonek - krótszy od szczurzego, lecz znacznie dłuższy od ogonka chomika czy świnki morskiej. Żywią się korzeniami, mchami i trawą. Lemingi poszukując zimą pożywienia, kopią chodniki w każdej warstwie śniegu.

 

Więcej…  

Lemmus – rodzaj gryzoni z rodziny chomikowatych, obejmujący gatunki występujące w północnej Europie i Azji oraz północnej Ameryce Północnej (L. trimucronatus).

 

Więcej…  

Microtus pinetorum – gatunek ssaka z rodziny nornikowatych występujący w Stanach Zjednoczonych na wschód od Teksasu i Wisconsin.

 

Więcej…  

Myodes – rodzaj gryzoni z podrodziny nornikowatych.

 

Więcej…  

Nornikowate (Arvicolinae) – podrodzina gryzoni z rodziny chomikowatych, wydzielana czasami jako odrębna rodzina Arvicolidae lub Microtidae. Obejmuje około 200 gatunków. W Polsce żyje 9 z nich.

 

Więcej…  

Piestruszka (Lagurus lagurus) – gatunek ssaka z rodziny chomikowatych, występujący w Azji i wschodniej Europie (Ukraina).

 

Więcej…