błotniarkowateBłotniarka stawowa (Lymnaea stagnalis) – gatunek ślimaka z rodziny błotniarkowatych (Lymnaeidae). W Polsce jest gatunkiem niezagrożonym.

 

Więcej…  

Błotniarka uszata (Radix auricularia) – gatunek słodkowodnego ślimaka z rodziny błotniarkowatych (Lymnaeidae).

 

Więcej…  

Stagnicola corvus – gatunek ślimaka słodkowodnego z rodziny błotniarkowatych (Lymnaeidae) wyodrębniony przez Marię Jackiewicz z gatunku Stagnicola palustris na podstawie różnic w budowie wewnętrznej.

 

Więcej…  

Błotniarka wędrowna (Pseudosuccinea columella) – gatunek słodkowodnego ślimaka z rodziny błotniarkowatych (Lymnaeidae), podobny do bursztynkowatych (Succineidae), stąd rodzajowa nazwa Pseudosuccinea, tzn. „nibybursztynka”. Prowadzi ziemno-wodny tryb życia. Żywi się martwymi częściami roślinnymi i zwierzęcymi. Jest żywicielem pośrednim motylicy wątrobowej.

 

Więcej…  

Błotniarka otułka (Myxas glutinosa) – gatunek europejskiego, słodkowodnego ślimaka płucodysznego z rodziny błotniarkowatych (Lymnaeidae).

 

Więcej…  

Błotniarka moczarowa (Galba truncatula) – gatunek ślimaka z rodziny błotniarkowatych (Lymnaeidae). Jest pośrednim żywicielem wielu gatunków przywr, m.in. motylicy wątrobowej.

 

Więcej…  

Błotniarkowate (Lymnaeidae) – rodzina słodkowodnych ślimaków płucodysznych (Pulmonata) z rzędu nasadoocznych (Basommatophora), obejmująca gatunki średnie i duże, o stożkowatej, wieżyczkowate, jajowatej lub kulistej muszli, o zmiennym ubarwieniu.

 

Więcej…  

Błotniarka jajowata (Radix balthica) – gatunek ślimaka wodnego z rodziny błotniarkowatych (Lymnaeidae), do 2001 roku opisywany pod nazwą Radix ovata. Obecnie ta nazwa nie jest już stosowana.

 

Więcej…  

Błotniarka pospolita (Stagnicola palustris ) – gatunek ślimaka płucodysznego z rodziny błotniarkowatych (Lymnaeidae). Gatunek jest grubszy niż inne błotniarki. Muszla o wysokości 20–25 mm i szerokości 8–12 mm, ze spiralnymi paskami, licząca około 6–7 skrętów. Występuje na kontynencie europejskim. Środowiskiem są różne typy wód słodkich, m.in. stawy, rowy i bagna. Żywi się roślinami typu: moczarka, rdestnia.

 

Więcej…