biedronkowateBiedronkowate (Coccinellidae) – rodzina obejmująca niewielkie chrząszcze o owalnym, wypukłym ciele. Przeszło 5,2 tysiąca gatunków na całym świecie, w Polsce ok. 80.

 

Więcej…  

Harmonia axyridis – pochodzący z Azji gatunek chrząszcza z rodziny biedronek (Coccinellidae). Przez około 20 lat rozprzestrzenił się w obydwu Amerykach i Europie. W Polsce jest gatunkiem inwazyjnym, stwierdzonym po raz pierwszy w 2006 w Poznaniu. W mediach nazywana jest arlekinem, harlekinem (od angielskiej nazwy Harlequin lady beetle) lub biedronką azjatycką.

 

Więcej…  

Wrzeciążka, biedronka wrzeciążka (Propylea quatuordecimpunctata) – gatunek owada z rzędu chrząszczy o długości 3,2-5 mm. Głowa zabarwiona na żółto, na jej szczycie znajduje się trójkątna plamka, która czasem, może zajmować prawie całą głowę. Przedplecze żółte. Na nim znajduje się 4 do 6 czarnych plam, czasem łączących się w dużą plamę zapełniającą większość przedplecza. Tło pokryw żółte z kanciastymi plamami. Położenie, kształt oraz ilość plam jest bardzo zróżnicowane ze względu na dużą zmienność tego gatunku.

 

Więcej…  

Biedronka oczatka (Anatis ocellata) - owad z rzędu chrząszczy. Największa z występujących w Polsce biedronek osiąga długość 9 mm. Owad barwy czarnej, na czerwonych pokrywach skrzydeł czarne plamki w białych obwódkach. Oczatka jest gatunkiem kosmopolitycznym, bytuje w lasach iglastych (głównie świerkowych) na całym świecie.

 

Więcej…  

Hippodamia – rodzaj owadów z rodziny biedronkowatych z rzędu chrząszczy.

 

Więcej…  

Biedronka bledniczka (Myzia oblongoguttata syn. Neomysia oblongoguttata) – owad z rodziny biedronkowatych żyjący w borach sosnowych, także w Polsce. Żywi się innymi owadami i ich larwami oraz jajami. Osiąga długość 6-7 mm.

 

Więcej…  

Calvia decemguttata – owad z rzędu chrząszczy. Jedna z występujących w Polsce biedronek.

 

Więcej…  

Czerwonka trzynastokropka (Hippodamia tredecimpunctata) – gatunek owada z rodziny biedronkowatych z rzędu chrząszczy.

 

Więcej…  

Pokropka (Halyzia sedecimguttata) - gatunek chrząszcza z rodziny biedronkowatych. Długość do 8 mm. Ciało owalne, wypukłe, żółtobrunatne, na pokrywach skrzydeł widoczne białe plamki. Występuje w Europie, m.in. w Polsce.

 

Więcej…  

Adalia – rodzaj owadów z rodziny biedronkowatych z rzędu chrząszczy, występujący w Europie, Azji oraz Ameryce Północnej.

 

Więcej…  

Biedronka dwukropka (Adalia bipunctata) – gatunek owada z rodziny biedronkowatych z rzędu chrząszczy.

 

Więcej…  

Biedroneczka łąkowa (Coccinula quatuordecimpustulata syn. Coccinella quatuordecimpustulata) - owad z rodziny biedronkowatych występujący pospolicie w Polsce. Żyje na wilgotnych polach i łąkach, żywi się małymi owadami (np. mszycami). Osiąga długość 3-4 mm.

 

Więcej…  

Biedronka siedmiokropka (Coccinella septempunctata) – chrząszcz z rodziny biedronkowatych. Powszechnie występująca w Europie. Jedna z 76 występujących w Polsce biedronkowatych, potocznie nazywana bożą krówką.

 

Więcej…  

Coccinella - rodzaj owadów z rodziny biedronkowatych, występujący na półkuli północnej. Większość podgatunków z tego rodzaju żyje w Eurazji, tylko 11 z nich w Ameryce Północnej.

 

Więcej…  

Biedronka mączniakówka, kroszela, biedronka dwudziestodwukropka (Psyllobora vigintiduopunctata, syn. Thea vigintiduopunctata) – gatunek owada z rodziny biedronkowatych z rzędu chrząszczy.

 

Więcej…  

Owełnica lucernianka (Subcoccinella vigintiquatuorpunctata) – gatunek owada z rodziny biedronkowatych z rzędu chrząszczy.

 

Więcej…