Modraszek telejus
Czwartek, 22. Marzec 2012 00:00

Modraszek telejus (Phengaris teleius) – w stadium larwalnym drapieżny, myrmekofilny gatunek motyla z rodziny modraszkowatych, pasożyt społeczny mrówek. Zasiedla przede wszystkim tradycyjnie zagospodarowane ekosystemy łąkowe. Gąsienice żerują w kwiatostanach krwiściągu lekarskiego, a następnie kontynuują swój rozwój w gniazdach niektórych gatunków mrówek odżywiając się ich larwami. Ze względu na duże wymagania ekologiczne motyl uważany za wskaźnik dobrego stanu zachowania środowiska. Gatunek ginący w Europie, w Unii Europejskiej objęty ochroną obszarową sieci Natura 2000 na mocy Dyrektywy Siedliskowej. W Polsce podlega ochronie prawnej. Spotykany w centralnej i południowej części kraju.

 

Nazwa łacińska modraszka telejusa jaką niegdyś stosowano to Lycaena euphemus, natomiast obecnie uznaje się za poprawną nazwę Phengaris teleius.


Omawiany gatunek też szczególnie często występuje w literaturze pod łacińską nazwą rodzajową Maculinea, która z punktu widzenia zasad nomenklatury taksonomicznej jest nieprawidłowa (stanowi młodszy synonim nazwy Phengaris). Jednak ze względu na jej szerokie stosowanie i utrwalenie sugeruje się utrzymanie nazwy Maculinea jako ważnej w drodze wyjątku. W literaturze można również doszukać się stosowania nazwy rodzajowej Glaucopsyche. Nazwa gatunkowa teleius wywodzi się od greckiego przymiotnika "teleios" – doskonały.

Nazwa łacińska Phengaris teleius - Modraszek telejus

Najbliżej spokrewnionym względem modraszka telejusa gatunkiem w obrębie rodzaju jest modraszek nausitous. W ujęciu kladystycznym oba taksony stanowią parę gatunków siostrzanych.

Modraszek telejus

Systematyka Modraszek telejus:
Domena: eukarionty
Królestwo: zwierzęta
Typ: stawonogi
Gromada: owady
Podgromada: owady uskrzydlone
Rząd: motyle
Rodzina: modraszkowate
Podrodzina: modraszki
Rodzaj: Phengaris