Modraszek bagniczek
Czwartek, 22. Marzec 2012 00:00

Modraszek bagniczek (Plebejus optilete syn. Vaccinina optilete, Albulina optilete) – motyl z rodziny modraszkowatych. Rzadki gatunek motyla dziennego żyjącego na bagnach, biologicznie związany z borówką bagienną, który jest reliktem okresu lodowcowego. Zagrożony wymarciem.

 

Występuje w środkowej i północnej Europie, aż po tereny tundrowe. W Polsce występuje na rozproszonych stanowiskach w różnych częściach kraju. Zagrożenie dla gatunku stanowi zarastanie torfowisk, a także degradacyjna gospodarka leśna w środowiskach borów bagiennych.


Postać dorosła - imago: Głowa mała. Czułki cienkie, sięgające prawie do połowy skrzydła przedniego, proste lekko odchylone na boki. Odwłok cienki, nie wystający za zarys rozłożonych tylnych skrzydeł, odwłok samic jest grubszy. Skrzydła o rozpiętości od 26 do 30 mm. Skrzydła przednie wąskie, łopatkowate. Skrzydła tylne owalne. Korpus imago pokryty nieznacznie drobnym meszkiem.

Nazwa łacińska Plebeius optilete - Modraszek bagniczek

U obu płci spodnia strona skrzydeł szara z obwódką na brzegu skrzydeł i trzema rządami plamek ułożonych wzdłuż brzegu skrzydeł przednich i tylnych, oraz kilka plamek nieregularnie rozrzuconych w środkowej części dolnych skrzydeł. Na dole tylnych skrzydeł przy kącie tylnym występuje pojedyncza pomarańczowa plamka, oraz sąsiadująca z nią od zewnątrz granatowa metalicznie połyskująca plamka. Motyl wilgotnolubny.

Modraszek bagniczek

Systematyka Modraszek bagniczek:
Domena: eukarionty
Królestwo: zwierzęta
Typ: stawonogi
Gromada: owady
Podgromada: owady uskrzydlone
Rząd: motyle
Rodzina: modraszkowate
Podrodzina: czerwończyki
Rodzaj: Plebejus