Pseudanophthalmus
Czwartek, 22. Marzec 2012 00:00

Pseudanophthalmus – rodzaj chrząszczy z rodziny biegaczowatych. Do rodzaju należy około 250 gatunków, z czego blisko połowa (103 gatunki) nie została jeszcze nazwana. Są to małe (3–8 mm długości), ślepe, czerwonobrązowe owady. W zdecydowanej większości są organizmami jaskiniowymi (stygobiontami). Kilka gatunków, w tym tylko jeden północnoamerykański (Pseudanophthalmus sylvaticus), jest geobiontami. Dziesiątki gatunków o często ograniczonym do pojedynczej jaskini zasięgu występowania stanowią klasyczny przykład specjacji organizmów jaskiniowych.

 

Rodzaj wyróżnia się atlantycką dysjunkcją zasięgu. W Stanach chrząszcze te występują w jaskiniach Doliny Appalachów, równiny Mississipi i Bluegrass w środkowych Stanach Zjednoczonych (stany: Indiana, Kentucky, Tennessee, Alabama, Georgia, Ohio, Wirginia, Wirginia Zachodnia i Pensylwania), w Europie w Karpatach Rumunii, Węgier, Czech, Słowacji, Polski i Ukrainy. Obecne rozmieszczenie przedstawicieli rodzaju przemawia za istnieniem plejstoceńskiego refugium w mezofitycznych lasach mieszanych płaskowyżu Allegheny.


Rodzaj opisał René Jeannel w 1920 roku. Za gatunek typowy uznano P. menetriesi. W 1928 ten sam autor przedstawił monografię, w której opisał rodzaj Duvaliopsis, do którego zaliczył kilka gatunków podziemnych, ślepych chrząszczy z podrodziny Trechinae opisanych z Karpat, a przez wcześniejszych autorów zaliczanych do rodzajów Anophthalmus, Trechus i Duvalius. Znano wtedy tylko dziesięć gatunków północnoamerykańskiego Pseudanophthalmus, prezentujących znacznie mniejsze zróżnicowanie niż znane dziś. W 1964 roku Thomas C. Barr, Jr., opierając się na zaproponowanych przez Jeannela kryteriach morfologicznych rodzajów Duvaliopsis i Pseudanophthalmus uznał, że "nie ma powodu, dla którego Duvaliopisis powinien być traktowany jako rodzaj odrębny od Pseudanophthalmus". Według rewizji Barra do rodzaju Pseudanophthalmus zaliczono europejskie gatunki P. bielzi, P. pilosellus, P. rybinskii, P. calimanensis, P. meliki i P. transylvanicus. Część nowszych źródeł (Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Fauna Europaea) posługuje się jednak dawną nomenklaturą.

Nazwa łacińska Pseudanophthalmus - Pseudanophthalmus

Pseudanophthalmus

Systematyka Pseudanophthalmus:
Domena: eukarionty
Królestwo: zwierzęta
Typ: stawonogi
Gromada: owady
Podgromada: owady uskrzydlone
Rząd: chrząszcze
Podrząd: chrząszcze drapieżne
Rodzina: biegaczowate
Podrodzina: Trechinae Bonelli, 1810

 


Reklama

Znasz profesjonalne http://studiomakijazu.lublin.pl/, jeśli nie odwiedź ich stronę.

Oferujemy profesjonalne pranie tapicerki wrocław, okolica, wiemy co to czystość.