Platyrhopalopsis
Czwartek, 22. Marzec 2012 00:00

Platyrhopalopsis – rodzaj myrmekofilnego chrząszcza z podrodziny Paussinae, rodziny biegaczowatych. Należą tu trzy gatunki. Wszystkie występują w południowo-wschodniej części krainy palearktycznej. Platyrhopalopsis melleii są pasożytami społecznymi kolonii mrówek Pheidologeton diversus (Jerdon 1851) (Myrmicinae: Solenopsidini). Mają typową dla podrodziny brunatną barwę z błyszczącym połyskiem.

 


Nazwa łacińska Platyrhopalopsis - Platyrhopalopsis

Platyrhopalopsis

Systematyka Platyrhopalopsis:
Domena: eukarionty
Królestwo: zwierzęta
Typ: stawonogi
Gromada: owady
Podgromada: owady uskrzydlone
Rząd: chrząszcze
Podrząd: chrząszcze drapieżne
Rodzina: biegaczowate
Podrodzina: Paussinae