Cerapterus
Czwartek, 22. Marzec 2012 00:00

Cerapterus – rodzaj myrmekofilnego chrząszcza z podrodziny Paussinae, rodziny biegaczowatych. Należy do plemienia Paussini. Opisano 32 gatunki tego rodzaju. Zasięg występowania obejmuje Afrykę tropikalną, krainę orientalną i południowo-wschodnią część Palearktyki. chrząszcze te nie mają trichom, ich aparat gębowy przystosowany jest do pobierania płynnego pokarmu; larwy nie są znane.

 

Gatunki:


Nazwa łacińska Cerapterus - Cerapterus

Cerapterus

Systematyka Cerapterus:
Domena: eukarionty
Królestwo: zwierzęta
Typ: stawonogi
Gromada: owady
Podgromada: owady uskrzydlone
Rząd: chrząszcze
Podrząd: chrząszcze drapieżne
Rodzina: biegaczowate
Podrodzina: Paussinae