Arthropterus
Czwartek, 22. Marzec 2012 00:00

Arthropterus – rodzaj myrmekofilnego chrząszcza z podrodziny Paussinae, rodziny biegaczowatych. Jest klasyfikowany w plemieniu Paussini. Opisano 66 gatunków. Zasięg występowania obejmuje Australię, Nową Gwineę i Archipelag Bismarcka. chrząszcze te odznaczają się ochronnym ("protective") typem budowy ciała, mają zredukowane dystalne części ciała (odnóża, czułki). Rzadko znajdywane są razem z mrówkami. Opisane larwy tych chrząszczy mają budowę wskazującą na również myrmekofilny tryb życia.

 

Gatunki:


Nazwa łacińska Arthropterus - Arthropterus

Arthropterus

Systematyka Arthropterus:
Domena: eukarionty
Królestwo: zwierzęta
Typ: stawonogi
Gromada: owady
Podgromada: owady uskrzydlone
Rząd: chrząszcze
Podrząd: chrząszcze drapieżne
Rodzina: biegaczowate
Podrodzina: Paussinae